Gandacii din familia Carabidae

Gândacii răpitori din familia Carabidae

 

gandaci folositori

Aceştia sunt prădătorii naturali ai diverselor insecte, cum ar fi de exemplu păduchii, dar şi melcii. Gândacii trăiesc pe sol sau în pământ, pe plante sau pe scoarţa copacilor în putrefacţie. Ei sunt în general foarte mobili. Atât larvele, cât şi gândacii adulţi îşi urmăresc şi îşi vânează prada. Pe fiecare zi gândacii răpitori pot consuma hrană până la de trei ori greutatea propriului corp.

 

Metode de atragere: Să se creeze adăposturi ferite, precum grămezi de ramuri, de pietre, garduri vii, frunze şi bucăţi de lemne. Să nu se smulgă toate buruienile ce apar în grădină. Solul să conţină suficientă materie organică. Să se evite pe cât posibil suprafeţele asfaltate, deoarece acestea reprezintă obstacole ce îngreunează deplasarea gândacilor.

Alte specii de gândaci răpitori, cum ar fi de exemplu gândacii din familia Staphylinidae, pot fi atraşi, aplicând metode asemănătoare ca pentru cei din familia Carabidae. Larvele de licurici (Lampyridae) se hrănesc cu melci şi cu limacşi.

Leave a Reply