Şarpele orb sau năpârca

Anguis fragilis

El este prădătorul natural a numeroase insecte, limacşi etc. Pe lângă acestea el se mai hrăneşte şi cu ouă de melc. Deşi are un corp ca de şarpe, el este de fapt o şopârlă, care porneşte în căutarea hranei în primele ore ale dimineţii şi la lăsarea serii. Năpârca are din punct de vedere natural, o speranţă de viaţă crescută, dar este ea însăşi ameninţată de mulţi prădători, cum ar fi jderii, aricii, pisicile, ulii etc.

Metode de atragere: să se creeze şi apoi să se menţină nişte condiţii potrivite de habitat, ca de exemplu nişte structuri pe sol, cu umiditate ridicată, care să aibă ascunzişuri şi cotloane ferite, cum ar fi pietrele plate, porţiuni umede de pajişte şi ziduri uscate. In timpul sezonului rece năpârcile au nevoie de găuri subterane, sau în trunchiul copacilor, precum şi de frunziş şi muşchi, unde să se poată adăposti.

Leave a Reply