Tritonii şi salamandrele

Caudata – Urodela

Acestea sunt prădătorii naturali pentru numeroase insecte dăunătoare, melci şi râme (viermi).

Specii importante:

  • Tritonul comun/ tritonul de apă
  • Triturus vulgaris
  • Tritonul cu creastă – Triturus cristatus
  • Salamandra de foc –  Salamandra salamandra

 

Metode de atragere: să se creeze şi să se întreţină nişte locuri potrivite ca ascunzători şi adăposturi pentru salamandre şi tritoni, cum ar fi rădăcinile de copaci şi grămezile de pietre. Să se realizeze de asemenea un biotop umed.

Leave a Reply