Currently Browsing: Organisme folositoare

Mamifere folositoare

Mamifere folositoare Ariciul Erinaceus europaeus Aceştia distrug larvele, omizile şi adulţii a numeroase specii de insecte. Pe lângă acestea ei se mai hrănesc şi cu melci, râme (viermi) şi mamifere mici. Metode de atragere: să se creeze nişte locuri acoperite şi adăposturi, cum ar fi grămezi...

Pasari folositoare

Numeroase păsări cântătoare, răpitoare şi ciori sunt folositoare, deoarece ele distrug multe insecte, dar şi mamifere mici dăunătoare, ca de exemplu şoarecii. Cu preponderenţă în perioada creşterii şi îngrijirii puilor, păsările distrug un număr masiv de insecte dăunătoare. Specii...

Tritonii şi salamandrele

Caudata – Urodela Acestea sunt prădătorii naturali pentru numeroase insecte dăunătoare, melci şi râme (viermi). Specii importante: Tritonul comun/ tritonul de apă Triturus vulgaris Tritonul cu creastă – Triturus cristatus Salamandra de foc –  Salamandra salamandra   Metode...

Broasca râioasă brună

Broasca râioasă brună – Bufo bufo Ea este prădătorul natural pentru numeroase insecte dăunătoare, păianjeni, crustacee (cârcâiag) şi limacşi. Dacă pe o rază de doi kilometri se află o apă în care broasca îşi poate depune ouăle, ea va veni de bunăvoie în grădină. Broasca...

Guşterii şi şopârlele

Guşterii şi şopârlele – Lacerta sp. respectiv Podarcis sp. Acestea sunt prădătorii naturali pentru numeroase insecte dăunătoare şi melci. Majoritatea speciilor de şopârle îşi depun ouăle în iunie, sub pietre,în stratul de compost sau în mănunchiuri de iarbă. începând cu anotimpul...

Şarpele orb sau năpârca

Anguis fragilis El este prădătorul natural a numeroase insecte, limacşi etc. Pe lângă acestea el se mai hrăneşte şi cu ouă de melc. Deşi are un corp ca de şarpe, el este de fapt o şopârlă, care porneşte în căutarea hranei în primele ore ale dimineţii şi la lăsarea serii. Năpârca...

Viespile şi gărgăunii/ bărzăunii

Vespidae Aceştia sunt prădătorii naturali ai unor numeroase insecte dăunătoare, printre care în special speciile de muşte. în Europa centrală şi de est trăiesc multe specii de gărgăuni şi 8 specii de viespi sociale, ce îşi construiesc cuiburi elaborate. Aripile acestor viespi stau împăturite...

Buburuzele

Coccinelidae Acestea sunt prădătorii naturali ai păduchilor de frunză, ai acarienilor din familia Tetranychidae precum şi a altor insecte. Ele trăiesc în câmpii cât mai sălbatice, unde se găseşte o mare varietate de plante, şi se hrănesc în toate stadiile de evoluţie cu insecte dăunătoare....

Viespile parazite din familia Ichneumonidae

Viespile Proctotrupoidea şi Ceraphronoidea Acestea sunt prădătorii naturali ai păduchilor de frunză, ai păduchilor lânoşi Eriosoma lanigerum, ai fluturilor şi ai numeroase alte specii de insecte dăunătoare. Viespile trăiesc în grădini, la marginea pădurilor, pe fâşiile de pământ nearat...

Urechelniţele

Dermaptera Acestea sunt prădătorii naturali ai păduchilor de frunză, ai acarienilor din familia Tetranychidae şi a diferitelor omizi mici. Urechelniţele sunt active în special noaptea, iar pe timpul zilei se ascund în crăpăturile zidurilor sau sub lemne şi pietre. Urechelniţele tinere pot...

« Previous Entries